รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา2.pdf
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา.pdf
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา5.pdf
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา1.pdf
-รายงานผล-จ้างครุภาษาอังกฤษ.pdf
-รายงานผล-ครูอัตราจ้าง 2563.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน-อบต.ยี่สาร.pdf