ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf