ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

E-mail: kaoyisan@gmail.com

โทรศัพท์: 034-763137

เบอร์โทรศัพท์ผู้อำนวยการโรงเรียน: 081-4810707

QR CODE กลุ่มไลน์เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดเขายี่สาร